Onze visie:

De uitbouw van het sociaal groepsgebeuren met opbouwende menselijke contacten.

Uitdragen van onze sociale en culturele boodschap die we als vereniging hebben.

Een hoog muzikaal en organisatorisch kwaliteitsniveau nastreven, uitdagend maar haalbaar voor allen.Er blijven voor zorgen dat het een betaalbare hobby is voor ieder die graag muziek wil maken.

Belsele op de muziekkaart zetten als boeiend amateur muziekleven.